УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ


2.1. Умовами надання Послуг Користувачу є:

• ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття;

• дотримання Користувачем умов цього Договору;

• наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання послуг онлайн.
 

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті, Користувач зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про свої прізвище, ім’я та по батькові. Коректно та повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної форми, включаючи але не обмежуючись: прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону.

3.2. Перелік даних (поля відповідної форми), необхідних для створення Замовлення на Сайті може бути змінений.

3.3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні відповідної форми інформації.

3.4. Квитки, включені Користувачем до Замовлення закріплюються за Користувачем та недоступні до продажу іншим особам протягом 45 хвилин з моменту обрання відповідних Квитків.

3.5. Якщо протягом 45 хвилин з моменту обрання відповідних Квитків, Користувач не оплачує Квитки або Бронювання, таке Замовлення автоматично анулюється, а обрані Квитки повертаються до продажу.

3.6. У випадку, якщо Користувач (навмисно/випадково або з незалежних від нього причин) втратив доступ до Замовлення та/або Сайту, Замовлення може бути анульоване Системою автоматично з моменту втрати доступу Користувачем.

3.7. При оформленні Замовлення категорично забороняється:

• Вводити недостовірні (фейкові, вигадані) дані;

• Здійснювати доступ до Сайту з використанням віртуальної приватної мережі (VPN).

3.8. Систематичне оформлення Замовлень Користувачем без їх подальшої оплати свідчить про те, що дії Користувача не спрямовані на реальне одержання послуг Сайту. Користувач усвідомлює та погоджується, що такі цілеспрямовані дії направлені на перешкоджання доступу інших осіб до мистецьких Заходів, а також на перешкоджання веденню господарської діяльності Агента.

3.9. У випадку здійснення Користувачем дій вказаних у п. 3.8., Агент має право здійснювати заходи направлені на захист законних прав громадян щодо доступу до мистецьких Заходів, а також власної господарської діяльності, в тому числі але не обмежуючись:

• Заборонити Користувачу доступ до Сайту або окремих сторінок Сайту;

• Відмовити Користувачу в доступі до послуг Бронювання та купівлі Квитків через Сайт;

• Звернутись до правоохоронних органів або до суду з метою припинення такої діяльності та притягнення Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку.